Student Log In

Performance Improvement Examination Form

 1. Dear Students, you are aware that results of April-May (summer 2020) examination for the first to pre-final year examinations have been declared.
 2. Link for filling option form for the performance improvement examinations(optional) for interested and eligible students(regular, even semester examination and whose result is computed using mathematical formula) is kept open for next 10 days from 6th August, 2020.
 3. Please note that, the results obtained after the assessment of answer books for the selected subjects of the performance improvement examination will be final.
 4. Special examination facility is not applicable for the performance improvement examination.
 5. Marks computed using the mathematical formulae for those subjects for which students have not opted for the performance improvement examination will remain unchanged.

Performance Improvement Examination Form / परफॉर्मन्स इम्प्रुव्हमेंट परीक्षा अर्ज

 1. सदरील परफॉर्मन्स इम्प्रोव्हमेन्ट परीक्षा अर्ज हे ऐच्छिक(Optional) स्वरूपाचे आहेत.
 2. ज्या विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० मध्ये संलग्न म्हणून महाविद्यालयात नियमित विद्यार्थी (Regular Student ), प्रवेश घेतलेला आहे व मे - जून २०२० परीक्षासाठी अर्ज केलेला आहे, तेच विद्यार्थी परफॉर्मन्स इम्प्रुव्हमेंट परीक्षा अर्ज भरणेसाठी पात्र समजण्यात येतील.
 3. ज्या विद्यार्थ्यांचे सम सत्रातील (द्वितीय, चतुर्थ इ .) मे - जून २०२० परीक्षाचे निकाल गणितीय सूत्र वापरून जाहीर करण्यात आले आहेत आणि जे विद्यार्थी या निकालानंतर एक किंवा अनेक विषयांच्या गुणाबाबत असमाधानी आहे त्यांच्यासाठी सदर परीक्षेची ऐच्छिक(Optional ) सुविधा देण्यात आलेली आहे.
 4. सदरील परीक्षेसाठी कोणतेही वेगळे परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही.तसेच या परीक्षेसाठी Special Examination (विशेष परीक्षा ) सुविधा देण्यात येणार नाही.
 5. सदर परीक्षेसाठी अर्ज केलेल्या विद्यर्थाचे गुणपत्रक परफॉर्मन्स इम्प्रुव्हमेंट परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर देण्यात येईल.
 6. सदर परीक्षेसाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांना परफॉर्मन्स इम्प्रुव्हमेंट परीक्षेच्या निकालानंतर प्राप्त होणारे गुणदान हे उन्हाळी २०२० च्या परीक्षेचे अंतीम गुणदान राहतील.
Course Name Start Date End Date
M.E.(Rev.2017) 27 Aug 2020 05 Sep 2020
MCOM 2013 Credit pattern 24 Aug 2020 02 Sep 2020
BACHELOR OF PHARMACY(Rev.2015)(CREDIT PATTERN) 24 Aug 2020 02 Sep 2020
BACHELOR OF PHARMACY(Rev.2018)(CREDIT PATTERN) 24 Aug 2020 02 Sep 2020
LLM (Rev.2014) 20 Aug 2020 30 Aug 2020
Master In ARTS(M.A.)(Rev.2013) 20 Aug 2020 30 Aug 2020
B.P.Ed (Rev. 2015) 18 Aug 2020 28 Aug 2020
M.Ed.(Gen.)(REV.16) 18 Aug 2020 28 Aug 2020
M.Sc.Tech/M.Tech(Rev.2013) 17 Aug 2020 27 Aug 2020
B.B.A.( Computer Application) 2019 Credit Pattern 17 Aug 2020 27 Aug 2020
B.B.A.( International Business ) 2019 Credit Pattern 17 Aug 2020 27 Aug 2020
BACHELOR OF COMMERCE 2019 Credit Pattern 17 Aug 2020 27 Aug 2020
B.B.A. 2019 Credit Pattern 13 Aug 2020 31 Aug 2020
BHMCT(Rev.2016) 13 Aug 2020 31 Aug 2020
B.Sc.(REGULAR) 2019 Credit Pattern 13 Aug 2020 31 Aug 2020
BEd(General)(Rev.2015) 13 Aug 2020 31 Aug 2020
MCA(MANAGEMENT)(Rev.2015) 13 Aug 2020 31 Aug 2020
BACHELOR OF ARTS 2019 Credit Pattern 08 Aug 2020 31 Aug 2020
MCA ENGG.(Rev.2013) 08 Aug 2020 31 Aug 2020
MCA ENGG. 2019 Credit Pattern 08 Aug 2020 31 Aug 2020
BACHELOR OF ARCHITECTURE(REV.2015) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
BACHELOR OF ARCHITECTURE 2019 Credit Pattern 06 Aug 2020 31 Aug 2020
M.Sc. INORGANIC CHEMISTRY Credit Pattern 2019 06 Aug 2020 31 Aug 2020
M.Sc. ORGANIC CHEMISTRY Credit Pattern 2019 06 Aug 2020 31 Aug 2020
BHMCT Credit Pattern 2019 06 Aug 2020 31 Aug 2020
MCOM 2019 Credit pattern 06 Aug 2020 31 Aug 2020
BACHELOR OF COMMERCE(REV.2013) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
FE2019 06 Aug 2020 31 Aug 2020
S.E.(2014 PAT.)(ELECTRONICS &TELECOM) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
S.E.(2015 PAT.)(CIVIL) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
S.E.(2015 PAT.)(MECHANICAL) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
S.E.(2015 PAT.)(ELECTRICAL) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
S.E.(2015 PAT.)(ELECTRONICS & TELECOM.) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
S.E.(2015 PAT.)(INSTRUMENTATION&CONTROL) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
S.E.(2015 PAT.)(COMPUTER) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
S.E.(2015 PAT.)(CHEMICAL) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
S.E.(2015 PAT.)(MECHANICAL-SANDWICH) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
S.E.(2015 PAT.)(INFORMATION TECHNOLOGY) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
S.E.(2015 PAT.)(AUTOMOBILE) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
T.E.(2012 PAT.)(ELECTRONICS & TELEC.) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
T.E.(2012 PAT.)(COMPUTER) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
T.E.(2015 PAT.)(CIVIL) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
T.E.(2015 PAT.)(MECHANICAL) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
T.E.(2015 PAT.)(AUTOMOBILE) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
T.E.(2015 PAT.)(ELECTRICAL) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
T.E.(2015 PAT.)(ELECTRONICS &TELECOM) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
T.E.(2015 PAT.)ELECTRONICS) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
T.E.(2015 PAT.)(INSTRUMENTATION & Control) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
T.E.(2015 PAT.)(COMPUTER) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
T.E.(2015 PAT.)(CHEMICAL) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
T.E.(2015 PAT.)(MECHANICAL SANDWICH) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
T.E.(2015 PAT.)(INFORMATIOM TECHNOLOGY) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
Bachelor Of Business Administration(Rev.2013) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
BACHELOR OF ARTS (REV.2013) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
MA 2019 Credit Pattern 06 Aug 2020 31 Aug 2020
B.Sc.(Hospitality Studies) 2019 Credit Pattern 06 Aug 2020 31 Aug 2020
B.Sc. Computer Science(Rev.2013) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
B.Sc. (Computer Science) 2019 Credit Pattern 06 Aug 2020 31 Aug 2020
B.Sc.(REGULAR)(Rev.2013) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
BSC(BIOTECH)(Rev.2013) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
B.Sc. (Biotech) 2019 Credit Pattern 06 Aug 2020 31 Aug 2020
M.Sc.Tech/M.Tech Credit Pattern 2019 06 Aug 2020 31 Aug 2020
M.Sc.[Computer Science] 2019 Credit Pattern 06 Aug 2020 31 Aug 2020
M.Sc. MATHEMATICS Credit Pattern 2019 06 Aug 2020 31 Aug 2020
M.Sc. PHYSICS Credit Pattern 2019 06 Aug 2020 31 Aug 2020
M.Sc. PHYSICAL CHEMISTRY Credit Pattern 2019 06 Aug 2020 31 Aug 2020
M.Sc. ANALYTICAL CHEMISTRY Credit Pattern 2019 06 Aug 2020 31 Aug 2020
M.Sc. BIO-CHEMISTRY 2019 Credit Pattern 06 Aug 2020 31 Aug 2020
M.Sc. DRUG CHEMISTRY Credit Pattern 2019 06 Aug 2020 31 Aug 2020
M.Sc. BOTANY Credit Pattern 2019 06 Aug 2020 31 Aug 2020
M.Sc. ZOOLOGY Credit Pattern 2019 06 Aug 2020 31 Aug 2020
M.Sc. GEOGRAPHY Credit Pattern 2019 06 Aug 2020 31 Aug 2020
M.Sc. MICROBIOLOGY Credit Pattern 2019 06 Aug 2020 31 Aug 2020
M.Sc. ENVIRONMENTAL SCIENCE 2019 Credit Pattern 06 Aug 2020 31 Aug 2020
M.Sc. ELECTRONICS Credit Pattern 2019 06 Aug 2020 31 Aug 2020
M.Sc. BIOTECHNOLOGY Credit Pattern 2019 06 Aug 2020 31 Aug 2020
M.A./M.Sc. Statistics 06 Aug 2020 31 Aug 2020
M.A./M.Sc. STATISTICS 2019 Credit Pattern 06 Aug 2020 31 Aug 2020
M.Sc.(Computer Applications) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
LLB 06 Aug 2020 31 Aug 2020
LLB(Rev.2017) 06 Aug 2020 08 Sep 2020
B.A.LL.B. 06 Aug 2020 31 Aug 2020
B.A.LL.B.(Rev.2017) 06 Aug 2020 08 Sep 2020
MCA(Management) Credit Pattern 2019 06 Aug 2020 31 Aug 2020
BACHELOR OF PHARMACY(Rev.2019)(CREDIT PATTERN) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
M.Pharm (Credit Pattern 2019) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
M. A. (Journalism and Mass Communication) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
MBA 2019 CREDIT PATTERN 06 Aug 2020 31 Aug 2020
B.Sc.(ANIMATION)(Rev.2016) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
B.C.A.(Science) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
B.B.A.( International Business ) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
B.B.A.( Computer Application) 06 Aug 2020 31 Aug 2020
M.B.A.(Human Resource Development)(Rev.2015) 03 Sep 2020 13 Sep 2020
MBA 2013 CBCS PATTERN 03 Sep 2020 13 Sep 2020
MBA 2016 CBCS PATTERN 03 Sep 2020 13 Sep 2020
M.B.A.(Information Technology)(Rev.2015) 03 Sep 2020 13 Sep 2020
M.Sc. ANALYTICAL CHEMISTRY (REV.2014) 02 Sep 2020 12 Sep 2020
M.Sc. ORGANIC CHEMISTRY (REV.2014) 02 Sep 2020 12 Sep 2020
M.Sc. INORGANIC CHEMISTRY (REV.2014) 02 Sep 2020 12 Sep 2020
M.Sc. PHYSICS (REV.2014) 02 Sep 2020 12 Sep 2020
M.Sc.[Computer Science](Rev.2013) 02 Sep 2020 12 Sep 2020